FORO CÍVICO

GALEGO

DE BARCELONA

FORO CÍVICO GALEGO DE BARCELONA

reNOVA GALIza

revista de pensamento cívico, estudos culturais e solidariedade galega

Novidade !!!

 

Agora todos os contidos das 5 revistas editadas

de  reNOVA GALIza poden ser descargados en

formato .pdf dende este web.

"Disfrutou Galicia dende o amencer dos tempos históricos dunha conciencia orixinal. Esa conciencia pervive aínda hoxe. Ela inspirou os períodos vitais de Galicia. Os períodos calados, mortos, significan un recollemento, un silenzo da conciencia galega. O feito de que seguise existindo á espera de mellores tempos non dubidaremos en explicalo pola feliz e total adaptación do home á terra."  Ensaio Histórico sobre a Cultura Galega; Ramón Otero Pedrayo

Guia